1.
Adawi’ah FR, Arini A, Muslih imam. KONSEP ETIKA PENDIDIK DALAM PENDIDIKAN ISLAM MENURUT PEMIKIRAN SYAIKH IMAM AN-NAWAWI AD-DAMASYQI DAN HADRATUS-SYAIKH K.H. MUHAMMAD HASYIM ASY’ARI. EL-Islam [Internet]. 2023 Mar. 25 [cited 2024 Mar. 3];5(1):24-53. Available from: https://ejournal.unhasy.ac.id/index.php/el-islam/article/view/3866