Adawi’ah, F. R. ., A. . Arini, and imam Muslih. “KONSEP ETIKA PENDIDIK DALAM PENDIDIKAN ISLAM MENURUT PEMIKIRAN SYAIKH IMAM AN-NAWAWI AD-DAMASYQI DAN HADRATUS-SYAIKH K.H. MUHAMMAD HASYIM ASY’ARI”. Education, Learning, and Islamic Journal, vol. 5, no. 1, Mar. 2023, pp. 24-53, https://ejournal.unhasy.ac.id/index.php/el-islam/article/view/3866.