Adawi’ah, F. R. ., Arini, A. . and Muslih, imam (2023) “KONSEP ETIKA PENDIDIK DALAM PENDIDIKAN ISLAM MENURUT PEMIKIRAN SYAIKH IMAM AN-NAWAWI AD-DAMASYQI DAN HADRATUS-SYAIKH K.H. MUHAMMAD HASYIM ASY’ARI”, Education, Learning, and Islamic Journal, 5(1), pp. 24–53. Available at: https://ejournal.unhasy.ac.id/index.php/el-islam/article/view/3866 (Accessed: 3 March 2024).